Contributie 2023

Via deze pagina kun je je contributie voor 2023 betalen.

  • Wil je de ALV op 31 januari 2023 bijwonen, betaal dan via dit formulier je contributie voor 2023.
  • Als je de komende ALV niet bij wil wonen, dan is het ook mogelijk je contributie op een later moment te voldoen. Bijvoorbeeld tegelijk met de inschrijving voor onze evenementen.

Gegevens deelnemer

Door mij in te schrijven, verklaar ik mij akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement. Verder begrijp ik en accepteer ik dat de gegevens die ik hier invul, nodig zijn voor het bijhouden van onze ledenadministratie.

Ik geef Vortex Adventures toestemming om om mij te benaderen voor extra activiteiten en verenigingszaken tussen de evenementen door (specials, workshops, etcetera).

Totaal: € -