Pay it forward

Tijdens de najaars-ALV van 2022 hebben de leden aangegeven dat zij het wenselijk vinden dat de vereniging ook een sociaal beleid voert. Omdat we een evenement zijn waarbij deelnemers vanuit het hele land komen, is het regelen van subsidie voor zo een beleid bij een gemeente niet mogelijk. Als alternatief hiervoor introduceert Vortex Adventures een zogenaamd “Pay-it-forward’ ticket.

Het idee hiervan is om per evenement een aantal van zulke tickets aan te bieden. Dit is een korting (€ 27,50 voor Moots, € 40,00 voor Summoning) op het inschrijftarief en deze korting mag ook gecombineerd worden met figurantenkorting of vrijwilligerkorting.

De tickets zijn bedoeld voor mensen met een smallere portemonnee die het zich zonder deze korting niet kunnen veroorloven om naar LAIT/LARP evenementen te gaan. Als vereniging gaan we niet toetsen of iemand recht heeft op zo een ‘Pay-it-forward’ ticket. Dit zal gaan op basis van vertrouwen.

Als vereniging stellen we een tiental van zulke tickets beschikbaar, en we verwachten deze tickets te kunnen bekostigen met donaties van spelers met een ruimere portemonnee. Deze donaties zullen uitsluitend gebruikt worden voor de bekostiging van ‘Pay-it-forward’ tickets. We hopen natuurlijk dat er meer donaties binnen komen dan begroot, en in dat geval zullen we ook meer van dergelijke tickets gaan aanbieden.