Ziggurat

“Gegroet Verhevene en Nobele,

Mag ik u in dit schrijven verwelkomen bovenop de Ziggurat. Wellicht weet u waar u terecht bent gekomen, dus vergeef mij als ik het u uitleg.

Alles heeft zijn plaats en functie in de wereld en iemand moet deze bewaken. Vanaf de top van de Ziggurat hebben wij, de adel, een goed overzicht over wie, wat en waar doet of zou moeten doen. Wij nemen de verantwoordelijkheid die het multiversum ons heeft gegeven en maken de harde keuzes die het ons geeft. Wij zijn de leidende hand die de wereld vormt. Van boven de adel tot onze hofhouding eronder.

De Ziggurat is een van vijf groeperingen hier om het Pentagon, het centrum van het multiversum. De wezens die zich bij de Ziggurat aansluiten zijn meestal gelieerd aan een adelijk huis. Ik schrijf wezens, gezien er op deze plek niet alleen mensen zijn. Op dit moment is er een raad gevormd van de verschillende huizen. De raad is het adviesorgaan van de Keizer. Om in die raad zitting te krijgen zult u er wat aan toe moeten kunnen voegen. Wees niet bevreesd, u heeft vanuit uw lotsbeschikking niet voor niets uw plek in en op deze wereld. Zoals in elk hof gaat het over hoe u zich gedraagt en hoe u uw taak vervult die u is gegeven. Iemand moet het land immers besturen. Roem en landerijen zijn uw geboorterecht.

Recht spreken, zorgen dat de wetten gehandhaafd worden, het Pentagon beschermen en de landerijen eromheen beheren. Beschaam uw rang of stand niet, er wordt naar ons opgekeken. Dat zullen wij dan ook met woord en daad gestand doen houden. We zullen het niet altijd met elkaar eens kunnen zijn, maar laten we naar buiten een beeld van onze rechtmatige plaats ten toon stellen.

Namens de Ziggurat wens ik u veel wijsheid en daadkracht toe.”


Informatie

Soort spel

De Ziggurat biedt een spel van “Cloak and Daggers”, waar politiek manoeuvreren, netwerken, en de schijn hoog houden belangrijke overlevingsstrategieën zijn. Het spelen van het hebben van een hoge status tegenover andere groeperingen en personages met een lagere status, hiërarchisch spel.

Identiteit

De adel die bovenaan staat, en verantwoordelijkheid en daadkracht toont. En zeker weten dat dit hun rechtmatige plek is. Soms gaat het spel om de aanzien en de macht en dat is vaak balanceren op het slappe koord. De spanningen tussen belangen en personen beïnvloeden.


Wat vind de Ziggurat van andere groeperingen?

  • Tiartal: “Dans, dans maar in het rond kleine mieren. Al jullie drukte en nijverheid zal het hogere doel van de Ziggurat dienen, of jullie het nu weten of niet.”
  • De Syndicaten: “Dit omhooggevallen tuig is een noodzakelijk kwaad. Wij moeten de schijn ophouden om open en ontvankelijk voor verandering te zijn, terwijl we de teugels ferm in onze handen houden. Laat hen maar eindeloze ladders opwerpen voor ambitieuze ambachtslieden om te beklimmen. De Ziggurat blijft altijd buiten hun bereik.”
  • Jkalen Kulo: “Wij hebben geen maskers of wierook nodig om met onze voorvaderen te spreken. Hun bloed vloeit door onze aderen en onze instincten zijn door hen ingegeven. Desalniettemin kennen de Jkalen Kulo geheimen van waarde en zullen wij met gladgestreken gezicht naar hun geraas luisteren om deze te geheimen te bemachtigen.”
  • De Tempel van de Eclipse: “De val van De Negen was een tragedie voor ons allemaal; een ooit zo gevestigde orde, zo bruut verstoord. En nu? Een leegte neemt hun plek in. Eén ding is zeker: deze onnatuurlijke stand van zaken moet vereffend worden, maar of het deze gekastijde geestelijken zelfstandig zal gaan lukken is nog maar de vraag. Natuurlijk zullen wij hen bijstaan. Natuurlijk.”

Contact

Spelleiders: Laurens & Fye
Email: zigguratspelleiding@gmail.com
Ziggurat Facebook
Ziggurat Discord