Vuurbeleid & Verzekeringen

Huidig vuurbeleid

Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen wat het vuurbeleid zal zijn tijdens de Moots. Op deze pagina kan je wel meer informatie vinden over hoe het beleid tot stand komt, en wat je kan doen met de verschillende uitkomsten.


-Open vuur-

Het beleid wordt bepaald door twee partijen:

Landelijk beleid

Uiteraard dient geheel Nederland te voldoen aan de landelijke randvoorwaarden over openlijk vuur. Deze normen worden gecontroleerd en gehandhaafd door de gemeente. Afhankelijk van de droogte (ongeacht het seizoen) wordt er gekeken of er gestookt mag worden. Via de website: https://www.natuurbrandrisico.nl/ kan er een aanname worden gedaan of er het eerstvolgende evenement gestookt mag worden. Sint Walrick te Overasselt valt onder risicogebied:  Gelderland-Zuid. 


Scouting Sint Walrick

Naast de landelijke eisen zijn wij uiteraard te gast op terrein en dienen wij te voldoen aan de wensen van de waard.  Dit betekend dat wanneer er gestookt mag worden iedereen aan de volgende eisen dient te voldoen. Dit betekend het volgende:

Groen [Geen Code]

 • altijd op een stenen plaat
 • de gebruikte vuurkorf  (of soortgelijke) dienen altijd van de grond te staan
 • altijd een brandblusser/ emmer water in de buurt.  Er wordt per groepering één brandblusser verzorgt vanuit de organisatie
 • de instructies vanuit de organisatie (bv.  FLM / Nachtwacht)  dienen te worden opgevolgd
 • kaarsen in een container en stabiele ondergrond, beheerd.  

Geel [Code 1]:  Aangepast vuurbeleid

Op het speelveld/OC Slaapveld: Open vuur toegestaan.
 • altijd op een stenen plaat 
 • de gebruikte vuurkorf (of soortgelijke) dienen altijd van de grond te staan
 • altijd een brandblusser/ emmer water in de buurt. Er wordt per groepering één brandblusser verzorgt vanuit de organisatie
 • de instructies vanuit de organisatie (bv. FLM / Nachtwacht) dienen te worden opgevolgd
 • kaarsen in een container en stabiele ondergrond, beheerd.  
In het bos/heide: Geen open vuur meer toegestaan.
 • enkele voorbeelden van locaties: Quest terreinen elders in het bos, De Ruïne, Groeperingsgrond van Jkalen Kulo of de Grove [Prop] & De steen [Prop].   

Dus Geen

 • vuurkorf 
 • rooksignalen/Rookpotten. Ook niet in een Ketel (o.i.d.) van de grond
 • kaarsen (onbeheerd, zonder stormlantaarn). 

Oranje/Rood [Code 2]: Algeheel vuurverbod. Open vuur is NIET toegestaan.
 • IC/OC koken is alleen nog toegestaan via een stabiele camping Gaspit op een tafel. Zorg ook hierbij voor een fles/bak water. 
 • kaarsen mogen alleen in een afgesloten stormlantaarn en mag niet onbeheerd achterblijven 
 • rooksignalen/Bommen e.d. zijn niet toegestaan. (Ook niet in voorwerp zoals een ketel van de grond)

Wij snappen dat wanneer optie ‘A’ mag, het raar is dat een soortgelijke optie ‘B’ dan niet mag. Het gaat hier echter om meegegeven randvoorwaarden vanuit derde partijen. Daarom vragen wij jou beleefd om niet in discussie te gaan met de organisatie. Bij voorbaat dank! -Verlichting –

In het algemeen geldt:

 • open vuur is buiten de aangeven kampvuurplek  NIET toegestaan. Kaarsen dienen altijd in een container te worden aangeboden (bv: Stormlantaarn). 

In en/rondom tenten:

 • gebruik zoveel mogelijk LED lampen (eventueel op stroom, als je dat afneemt).  Er zijn meer dan voldoende IC acceptabele opties op de markt! (uiteraard doen wij als VA hier niet moeilijk over als het wat minder klopt).
 • vuur in tenten mag alleen als het een gesloten systeem betreft, zoals bijvoorbeeld een stormlantaarn. Gebruik vooral ook je Common Sense.
 • de instructies vanuit de organisatie (bv.  FLM / Nachtwacht)  dienen te worden opgevolgd


Verzekeringen

Zo ook opgenomen in de algemene voorwaarden (ja het is echt zinvol om ze een keer door te nemen) heeft VA een aansprakelijkheidsverzekering voor leden en bestuur, echter adviseren wij om aanvullend de volgende twee verzekeringen af te sluiten. Uiteraard is dit optioneel. Is dit nieuw?  Nee, echter wel beter toegelicht!

Kort/Lang lopende reisverzekering:

Een reisverzekering is niet verplicht, maar kan wel handig zijn. De belangrijkste reden om een reisverzekering af te sluiten, is de hulp in onvoorziene (nood)situaties. Denk aan het vervroegd afbreken van de reis of juist een langer verblijf als gevolg van een ongeval, ziekte of overlijden. Denk ook aan gestolen bagage, autopech en vakantie-ongevallen. Dit soort gebeurtenissen kosten vaak veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt.  Vraag bij de reisverzekeraar specifiek hoe hij/zij over: Toneel/LARP/LAIT evenementen denkt. Daarnaast Common sense, laat dure en waardevolle spullen vooral thuis!

Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering:

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (kortweg AVP) dekt de aansprakelijkheid van jouw en je meeverzekerde voor schade aan personen (letselschade) en spullen (materiële schade). De aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar dit is er toch wel eentje in de categorie ‘sterk aangeraden’. Een schadeclaim kan enorm oplopen, zeker als er ook sprake is van letselschade waarvoor jij aansprakelijk bent. Met een AVP voorkom je dat je dan de rest van je leven met een flinke financiële schuld zit.

 • een algemeen misverstand is dat VA hiervoor verzekerd is.  VA denkt alleen schade die door handelen van VA zijn veroorzaakt en niet spelers onderling. Wees hiervan bewust.