Veilig Vechten

Op deze pagina vindt je meer informatie over veilig vechten. Neem ook het spelregelboekje door voor alle informatie omtrent veiligheid en fysiek contact. Zie pagina 25 t/m 35.

Let bij het vechten op de volgende zaken:

  • Denk zelf na over wat veilig is tijdens het vechten!
  • Het hoofd is géén locatie. Mik nooit op het hoofd of de nek.
  • Ontwijk gevoelige delen van het lichaam (borsten en het kruis).
  • Sla niet door maar houd je slag op het laatst in, zodat de slag niet met volle kracht aankomt.
  • Geen hele zwaai maken met tweehandige of stafwapens, te grote krachtopbouw van de zwaai.
  • Steek niet met wapens, tenzij het een goedgekeurde steekspeer betreft.
  • Vecht niet onder invloed van alcohol en/of drugs.
  • Controleer na elk gevecht zelf je wapens.

Op het evenement: Meld het bij een spelleider als je vindt dat iemand niet veilig vecht. Deze kan de persoon in kwestie erop aanspreken.


Specificaties

Steeksperen

Op de evenementen van VA is het toegestaan om in gevechten met goedgekeurde steeksperen te steken.

(Kruis)bogen

Toegestaan zijn bogen met een trekkracht tot 30 pond (lbs., Engelse maat) en kruisbogen met een trekkracht tot 40 pond (lbs., Engelse maat).

Tweehandige Wapens en Stafwapens

Wapens langer dan 110cm dienen altijd met 2 handen vastgehouden te worden. Indien het wapen langer is dan 150cm dient men ook nog een van de handen in het midden te houden tijdens de slag. De andere hand, waarmee ook het wapen vastgehouden wordt, mag uit het midden geplaatst worden.

Zelfgemaakte Wapens

Het is toegestaan zelfgemaakte LARP-wapens te gebruiken op onze evenementen, mits deze goedgekeurd worden door de wapenkeurders van VA.

Schilden en Pantsers

Hoewel schilden en pantsers niet aan dezelfde eisen als LARP-wapens hoeven te voldoen, mogen ook deze niet onveilig zijn. Dit betekent dat er geen scherpe randen of punten aanwezig mogen zijn waarop LARP-wapens kapot geslagen kunnen worden. Dit om te voorkomen dat LARP-wapens daarna zelf onveilig worden. Laat bij twijfel het pantser keuren door de wapenkeurders van VA. Voor schilden is dit zelfs verplicht.


Fysiek Contact

Fysiek contact is onderdeel van het spel en binnen de grenzen van de spelregels zonder meer toegestaan. Er wordt gevochten met wapens en fysiek contact zit besloten in bepaalde spreuken en vaardigheden (spreuken die op aanraking zijn bijvoorbeeld). Houd er daarom rekening mee dat in de loop van het spel mensen je kunnen aanraken; ook wanneer je dat niet verwacht.
Van iedere deelnemer wordt verwacht dat deze bij fysiek contact de fatsoensnormen in acht neemt. Fysiek contact dat verder gaat dan binnen de grenzen van de spelregels is toegestaan, is verboden! Het is niet toegestaan om zomaar iemand echt beet te pakken, vast te binden, in en gevecht in de nek te springen en dergelijke. Wees dan ook altijd duidelijk hierin en maak het kenbaar  naar de ander toe als je vindt dat deze te ver gaat. Wanneer men dat wil is het toegestaan om verder te gaan hierin, maar alléén met expliciete wederzijdse toestemming hierover.

NB. Te allen tijde kan op een dergelijk besluit worden teruggekomen door (1 van) de partijen. En alle partijen zijn verplicht om te zorgen de situatie niet escaleert. Voor zichzelf en voor de ander.