Tlaloc

De reis naar Tlaloc

Vroeger stond het Pentagon op de Vortex. Maar voordat de oude Vortex verzwolgen werd door de Void hebben de Vortexianen het Pentagon verplaatst. Er waren enkele scherfwerelden waar de Vortexianen uit konden kiezen en uiteindelijk is er gekozen voor de wereld Tlaloc. Dat is de plek waar het Pentagon op dit moment staat.

Tlaloc

De wereld zelf is schaars bewoond en heeft veel ongerepte natuur. Er zijn wel enkel oude ruïnes aanwezig die hinten naar een tijd dat Tlaloc grote steden had, maar dat lijkt een verloren tijd. Nu het Pentagon hier goed en wel genesteld is, lijken alle vaste portalen op de andere werelden hier naartoe te leiden. Binnen enkele kilometers van het pentagon openen zich regelmatig portalen die wezens uitspuwen die nieuwsgierig of wanhopig genoeg zijn om door het portaal op hun thuiswereld te stappen. Op enkele kilometers afstand van het Pentagon zelf ontstaan vluchtelingenkampen en mini kolonies van groepen wezens die met grote hoop naar Tlaloc kijken als een potentieel nieuw thuis. Dat was op de oude Vortex nooit mogelijk, maar hier is nieuwe grond dat ontgonnen kan worden.

De huidige bewoners, de Tlacah en de Conquistadores, zijn grotendeels weggetrokken van het Pentagon en hebben de landerijen rondom het Pentagon in handen gegeven van prominente Vortexianen om te beheren. De Tlacah en de Conquistadores lijken dus steeds minder belangrijk te worden rondom het Pentagon en de oude Vortexianen en nieuwe kolonisten lijken steeds meer invloed uit te oefenen op dit gedeelte van Tlaloc, en daarmee op het gehele multiversum.

Tlacah

De oudste bewoners van deze wereld. Deze nomaden trekken rond over Tlaloc en leren hun kinderen nooit steden te bouwen en nooit langer dan nodig op één plek te blijven. Dit volk is namelijk vervloekt, en altijd als ze langere tijd op één plek verblijven vervalt hun samenleving door een serie van onverklaarbare rampen. Oogsten mislukken, huizen vatten vlam of storten spontaan in, ziektes plagen de inwoners, vee sterft, en dat zijn slechts enkele voorbeelden van dingen die gebeuren. Sommige Vortexianen hebben intussen geleerd dat deze Tlacah uit drie grote stammen bestaan en dat ze een kastenstelsel hebben dat door die drie stammen verweven is.

Tepetl

Deze Tlacah stam trekt door de bergen. Ze roepen zelden luidruchtig en lijken allemaal een voorwerp bij zich te dragen, meestal een gereedschap of wapen, dat hun definieert en bij hen past. Ze dragen donkerrode en bruine kleding en verven hun huid in dezelfde kleuren.

Camohtli

Deze Tlacah stam aanbidt de zon van Tlaloc. Ze brengen (bloed)offers aan de zon, zodat deze dagelijks blijft opkomen. Ze aanbidden de Negen en priesters lijken erg gerespecteerd. Ze dragen gele en rode kleding en verven hun huid in dezelfde kleuren.

Xochime

Deze Tlacah stam trekt door de jungles en de bossen van Tlaloc. Ze lijken elkaar constant uit de dagen met vrolijk en vriendschappelijk spel, sport en jacht. Ze dragen groene en blauwe kleding en verven hun huid in dezelfde kleuren. De Xochime stam heeft in één van de jungles oude ruïnes gevonden waar ze fluisteringen leken te horen. De andere twee stammen hadden die ruïne ook wel eens gevonden, maar leken deze fluisteringen niet te horen. Sommige Xochime zijn gaan luisteren naar de instructies van deze vreemde stemmen en daar is recentelijk de Jkalen Kulo religie uit ontstaan.

Alachai & Sai-Domnu

Deze vreemde wezens lijken juist niet weg te trekken van het Pentagon, en niet hun invloed op te willen geven, ondanks dat de spirits van het multiversum (op dezelfde manier als de stervelingen) steeds meer en meer door de portalen Tlaloc op beginnen te sijpelen…

Een personage spelen van Tlaloc

Hoewel veel van de huidige bewoners van Tlaloc wegtrekken van het pentagon wil niet iedereen alle invloed opgeven. Sommige individuele Tlacah en andere immigranten reizen juist naar het Pentagon toe vanwege allerlei persoonlijke redenen. Begin je een nieuw personage en wil je een Tlacah spelen? Neem dan contact op met de spelleiding. We helpen je graag door je meer informatie te geven over de gebruiken, geschiedenis en de precieze aankleding van deze personen, zodat je personage goed in de wereld past.