Termen & Call-list

Alle termen, calls en signalen staan tevens beschreven in het regelboekje. De pagina dient ter ondersteuning om de belangrijkste termen/signalen/calls toe te lichten en jou snel te navigeren naar de bronlocatie

Lijst met Signalen/Calls/Termen:

Wapens, spreuken, voorwerpen, drankjes en dergelijke kunnen een bijzonder effect hebben dat niet vanzelfsprekend is. Een dergelijk effect wordt meestal duidelijk gemaakt met een zogenoemde CALL (letterlijk vertaald: een kreet). Een call bestaat uit 1 woord, dat duidelijk maakt wat het bijzondere effect is. Combinaties van verschillende calls zijn mogelijk.  Er wordt een onderscheid gemaakt in twee categorieën: calls binnen het spelletje (IC) en signalen buiten het spelletje (OC).

OC Calls + Termen van belang:

Dit zijn calls de relevant zijn voor de voortgang van het spel of de veiligheid van de spelers.  Het is zeer belangrijk dat deze calls bij iedereen bekend zijn:

Man Down

Het kan gebeuren dat iemand tijdens een evenement echt gewond raakt en acuut medische hulp nodig heeft. Als dit gebeurt gedurende Tijd-In en op het IC terrein wordt dit kenbaar gemaakt door het roepen van MAN DOWN. Dit is het signaal aan iedereen om onmiddellijk te stoppen met het spel. De EHBO dient direct gewaarschuwd te worden en zij dragen verdere zorg voor de gewonde. Maak ruimte rondom de gewonde, ga rustig zitten, hinder de EHBO niet en volg elke aanwijzing van hen op.

Tijd In

Dit wordt door een spelleider geroepen als het spel begint of weer verder gaat.

Tijd Uit

Dit wordt geroepen door een spelleider als het spel is afgelopen of om een andere reden wordt stilgelegd. Het spel gaat pas weer verder als een spelleider TIME-IN roept.

Time Freeze

Dit wordt door een spelleider geroepen als het spel heel even wordt stilgelegd om iets te veranderen wat de spelers niet mogen zien. Blijf dan waar je bent, sluit je ogen, maak een neuriënd geluid en let niet op wat er om je heen gebeurt. Bij TIME-IN ga je weer verder met spelen alsof er niets is gebeurd.

Hand in de Lucht (actie)

Iemand die een hand in de lucht houdt geeft aan dat hij of zij niet binnen het spel aanwezig is, OC is, en compleet genegeerd dient te worden door iedereen die IC is.
Spelers mogen dit handsignaal alleen gebruiken in opdracht van een spelleider, of wanneer je een vrijwilligerstaak moet uitvoeren, waarvoor je je niet omkleedt.

Dipperlint

Het komt voor dat mensen om medische redenen niet in gevechten betrokken mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een zwangerschap of een beperkende medische conditie. In dergelijke gevallen draagt deze deelnemer zichtbaar een rood/wit lint. Een dergelijk lint wordt ook wel DIPPERLINT genoemd; zie het maar als een geuzennaam.

  • Deelnemers die een rood/wit lint dragen mogen op geen enkele wijze in gevechten betrokken worden. Je mag ze dus niet slaan, vastpakken, duwen, et cetera.
  • Deelnemers met een rood/wit lint mogen zelf ook niet gevechten opzoeken. Draag je een dergelijk lint, dan dien je je afzijdig te houden van gevechten. Je mag ook niet genezen tijdens gevechten, of gewonden uit het spel slepen.

Tot slot kan het voorkomen dat je een bepaalde situatie te spannend vindt worden of dat je je er zeer onprettig bij voelt. Ook hier zijn Calls/Signalen voor.  Zie de safety & consent pagina voor meer informatie.

IC Calls

De calls die relevant zijn voor het spelletje, denk aan:  Hit, Crush, Confuse, Mute, Destroy en dergelijke staan netjes genoemd en uitgeschreven in het regelsysteem. Succes en veel plezier met het doorlezen hiervan!

Als je het echt even niet meer weet

Word je in het spel geconfronteerd met een call waarvan je echt niet (meer) weet wat het effect is, speel het effect uit zoals je denkt dat het werkt, als je ergens over twijfelt neem dan de beslissing in het nadeel van je personage. Verder is het raadzaam om bij de volgende gelegenheid het op te zoeken in de regelboekjes, of als het dan nog onduidelijk is te vragen aan een spelleider hoe je nu op de betreffende call had moeten reageren. Een uitzondering hierop zijn de Calls die gebruikt worden voor eenieders veiligheid, zoals: ‘Man Down’ en/of ‘Time Freeze’ we gaan er vanuit dat je deze calls beheerst.

Verklarende Woordenlijst/Termen

Zeker bij een eerste LARP ervaring kan je het gevoel hebben dat je wordt bedolven onder het typische “LARP-jargon”. Wat is een bijvoorbeeld een  ‘Physrep’. Wat bedoelt men met een ‘Lammy’?  Wat wordt er bedoeld met de volgende afkortingen ‘IC/OC’ of ‘PC/NPC’ en wat is het verschil?  Wij hebben ze even op een rijtje gezet!  Zie pagina 31 & 33 van het regelboekje.