De Tempel van de Eclipse

“De tempel doet er alles aan om te zorgen dat de zielenheil geborgd blijft, maar de verdeeldheid van de goden maakt dit een lastige taak. Wellicht zou dit alles makkelijker zijn als de goden weer sterker werden? Of.. zou het beter zijn als de goden zich voor altijd terugtrekken van deze creatie?

Snel nadat de Vortex viel, viel ook op een andere plek, tussen alles in het altaar der goden. Daarna werd het stil. Goden werden niet meer gezien, niet meer gehoord, en alle gebeden leken aan dovemansoren gericht. Hadden de goden, met de negen voornaamste voorop, de stervelingen aan hun lot overgelaten?

Met vereende krachten, maar nog nooit meer verdeeld geweest, weten de priesters en paladijnen van de tempel langzaam weer een band te creëren met de goden. Duidelijk werd dat de goden tot in het diepst van hun zijn verdeeld waren. Met die wetenschap werd het ook duidelijk dat hun macht niet meer zo groots was als die ooit was, en zij waren veroordeeld om te handelen als één om nog eenmaal een vuist te maken die creatie zou kunnen beïnvloeden.

Het viel een aantal van deze priesters al snel op dat alle gelovigen steun zochten bij elkaar, ongeacht de goden die ze aanhingen of de morele concepten die ze volgden in hun leven. Volgelingen van De Negen of van de lagere goden… het maakte niet uit wie ze waren of waar ze vandaan kwamen. Ze zochten steun bij elkaar in deze onzekere tijd.”


Informatie

Soort spel

De Tempel van de Eclipse wil spel aanbieden voor mensen die graag met geloof en moeilijke dilemma’s, waarin geen enkele keuze de juiste lijkt te zijn voor iedereen, spelen.
Je vindt het leuk om metafysisch te puzzelen wat er mogelijk is nu de kaarten van creatie opnieuw geschud zijn.

Identiteit

De Tempel wordt geleid door een hoge paladijn, die ondersteund wordt door de hoogste predikers der goden. Vele zullen naar jullie kijken voor advies, want ook al zijn de goden nu zwakker, niemand zal ze negeren wanneer ze weer zullen spreken!


Wat vindt de Tempel van de andere groeperingen?

  • De Ziggurat: “De wereldse macht en regels liggen hier, dat is nodig en goed. Ze regeren wel bij gratie van het bovennatuurlijke, laat ze dat vooral niet vergeten. We zijn er ook om hen te adviseren en begeleiden, dit is een complexe wereld die de adel ook niet altijd begrijpt.”
  • Tiartal: “Waar wij graag geven, nemen zij liever. Het is mooi dat ze iets maken van de giften die deze werelden ze geven, maar ze beseffen zich vaak niet wat hun plek is in het geheel.”
  • De Syndicaten: “Wat is het volk zonder een spiritueel herder? Hier zijn de verschoppelingen van de werelden, het is aan ons om ze op het rechte pad te houden.”
  • Jkalen Kulo: “Hun band met de wereldse geesten is mooi. Waar wij in het bovennatuurlijke zijn, begeven zij zich in het natuurlijke.”

Contact

Spelleiders: Jort en Engelbert
Email: engelbert.spronk@gmail.com
Tempel Facebook
Tempel Discord