Solar

“Hij die licht brengt. Hij die verenigt. Hij die beschermt. Dat is Solar, die met zijn stralende warmte altijd het goede weet te vinden in de mens, en hen meer lief heeft dan enige andere god. Solar is het schild voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen; de goedwillende vader, die stuurt waar mensen dwalen, maar ze ook vrij laat, en hun dwalingen vergeeft.”


Wereldvisie

Het vereist moed, om je vijanden vrienden te laten worden. Om te doen wat juist is, ook als dat betekent dat je moeilijke keuzes moet maken. Om jezelf wraak en vergelding te ontzeggen – velen vinden dit zwak, maar het zwaard opnemen is makkelijker dan de hand reiken. Vergeving is geen zwakte of gebrek aan daadkracht. Het is noodzakelijk, want zonder vergeving kunnen wonden nooit volledig genezen en zullen wij elkaar in een spiraal van geweld vernietigen.

Solar is de moedigste der goden. Hij is immers bereid om te vertrouwen in plaats van enkel te dicteren. Zijn vertrouwen is vaak geschonden. Hij heeft vele volgelingen en zelfs enkelen van zijn kinderen zien vallen, en dwalen van zijn pad. Dit hangt als een molensteen om zijn nek, maar desondanks ontvangt hij zonder terughoudendheid elke gekwelde ziel die zijn licht zoekt.

Solar koestert ons allen, maar het meest koestert hij hen die bereid zijn zich op te offeren voor het grote goed. Zij die liever te gronde gaan dan hun idealen verloochenen. Solar geeft kracht aan hen die hoop en verlichting brengen, hen die tegen het tij van onverschilligheid, hebzucht en egoïsme strijden. Solar steunt hen die vrede stichten, die opkomen voor de zwakken, die geweld alleen als laatste redmiddel gebruiken.

Zij die in het diepste duisternis nog stralen als de ster van barmhartigheid – zij vinden het schild van Solar aan hun zij.


Wetten en regels

  • Sticht vrede waar oorlog is. Hef je schild waar onrecht waart. Trek je zwaard alleen als je niets anders meer kan.
  • Behandel je vijand als je beste vriend, en vergeef hem zijn dwaling.
  • Er is altijd hoop. Het is jouw taak om dat te laten zien, want hoop brengt in iedereen het beste naar boven.
  • Veracht niemand. Iedereen, van de hoogste tot de laagste, van de sterkste tot de zwakste, speelt een rol in het verhaal van de schepping.

Uiterlijk en sfeer

Solariten kleden zich graag in lichte kleuren: wit en geel, wit en goud. Zij die strijden voor Solar dragen vaak kleuren die praktischer zijn, zoals oranje en bruin. Nooit zullen ze zich kleden om zich beter te voelen dan anderen, maar altijd om te tonen wie ze dienen en wat hun waarden zijn.

Gebruikte symbolen

  • De Zon
  • De Zonnestraal
  • Het Schild

Volgelingen

Priesters en paladijnen van Solar groeperen zich graag in ordes die op basis van gelijkwaardigheid georganiseerd zijn. Leiders dienen hun ondergeschikten. Een paladijnenorde is een broederschap waar men gezamenlijk strijdt voor het hogere goed. Eenzame ridders, diplomaten in oorlogstijd, de heelmeesters in het armenhuis, allen bidden naar Solar, voor hoop, liefde, vergeving en kracht om door te gaan met hun strijd.


Anderen over Solar

“Solar stierf en leeft weer. Volg hem, zwakken der aarde. Misschien dat jullie kunnen voorkomen dat hij weer valt, maar op deze manier herhaalt de geschiedenis zich.”
Nonus, meester van Raven

“De God van de Zon geeft zó veel, dat zijn geschenken verrotten: dat is de les uit het verhaal over de val van Moksha.”
Covis, druide van Nymph

“Hij geeft oneindig veel kansen. Het houdt een keer op!”
Ubhurz, opgeraapt door Maledicta


Kenmerkende parabel

“Broeder Ailbrecht was net op tijd; was hij een dag later aangekomen dan hing die jongen nu aan de hoogste boom. De jongen had iemand in het dorp beroofd en met dieven maken ze hier korte metten. Als paladijn van Solar had Ailbrecht in de afgelopen jaren genoeg respect vergaard om de volkswoede te temperen en de jongen een vroegtijdige dood te besparen. Waarom? Wellicht zag hij in de jongen iets dat hem aan zichzelf deed denken, jaren geleden toen hij zelf niet veel meer dan een struikrover was.

Maar uiteindelijk ging het broeder Ailbrecht erom dat deze jongen veel meer kon zijn dan dit, als hij maar de kans zou krijgen. Broeder Ailbrecht was niet naïef. Als hij de jongen nu zou laten gaan zou die binnen een jaar weer op het schavot belanden, en dan zou hij mede verantwoordelijk zijn voor alle schade die tot dat punt zou zijn aangericht.

Nee, dat gaat niet. De jongen zal nog een kans krijgen en Ailbrecht zou ervoor zorgen dat hij niet nogmaals van het pad zou dwalen. En zo geschiedde. De oude paladijn nam de jonge dief onder zijn vleugels als schildknaap en de dorpelingen keken enigszins teleurgesteld toe hoe het onwaarschijnlijke duo het dorp verliet.”


Bijzonderheden

Niet lang geleden hebben vele Vortexianen Solar bijna ten onder zien gaan. Zijn hart was doorboord en als enkelen van zijn volgelingen niet het ultieme offer voor hem over hadden gehad, dan was één der Negen wellicht gestorven. Veel Solariten zien dit echter als een onderdeel van de normale cyclus. Immers, de zon bereikt altijd zijn laagste punt om vervolgens weer naar zijn hoogste punt te klimmen. De abrupte genezing van Solars verwondingen is voor zijn volgelingen een teken van zijn macht. Daarnaast kan niemand ontkennen dat het geloof van Solar onder de stervelingen nu sterker is dan ooit.