Safety & Consent

Met behulp van het S&C-systeem proberen wij twee behoeftes te ondersteunen. Aan de ene kant willen we ervoor zorgen dat eenieder die VA-evenementen bezoekt een prettig en veilig LARP evenement ervaart. Aan de andere kant ondersteunen wij hiermee de mogelijkheid om scènes/rituelen en spontane situaties nog mooier neer te kunnen zetten, zonder dat iemand zich hier onveilig bij voelt. Hiermee volgen wij de algemene trend van LARP/LAIT verenigingen in Nederland.  


Buiten het spel 

Uiteraard zijn de volgende dingen niet toegestaan:

 • Fysiek geweld (bijvoorbeeld slaan)
 • Mentaal geweld (bijvoorbeeld pesten of kleineren)
 • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld ongepaste opmerkingen of aanraking)

Mocht je hier zelf tegenaan lopen of dit horen of zien, willen we graag dat je dit meldt bij het bestuur of een vertrouwenspersoon. Spreek, wanneer je dat veilig acht voor jezelf, ook de personen die dit gedrag vertonen aan. Dit is niet manier waarop wij met elkaar omgaan. Het kan voor het slachtoffer heel prettig zijn om te merken dat het de dader is die alleen staat, en niet zij.


Binnen het spel

Binnen het spel proberen we te werken vanuit consent. Hierbij gaan we er vanuit dat alle partijen in een scène of op een bepaald moment OK zijn met wat er gebeurt. Consent is vaak een aanname wanneer je een scène in gaat. Het kan expliciet ook vooraf gegeven worden, zoals bij een vechtscène waarbij de deelnemers fysiek contact afstemmen. Er kan ook tijdens een scène een korte check gedaan worden of alles nog ok is voor alle aanwezigen. Houd er rekening mee dat consent op ieder moment, door eenieder, ingetrokken kan worden.

LARP/LAIT is bij uitstek de hobby om grenzen op te zoeken en dingen te spelen of te doen waarvan je niet wist dat je het kon of durfde. Om dat veilig te kunnen doen moet je weten dat de andere spelers jouw grenzen zullen respecteren. Vaak denken mensen dat veiligheid respecteren ervoor zorgt dat men behoudend gaan spelen, maar het omgekeerde is meestal waar. Het is veel makkelijker om nieuwe dingen te proberen als je er vanuit kan gaan dat de anderen er ook enthousiast over zijn!

Check-in systeem

Om te controleren of iemand zich nog goed voelt bij de situatie zullen we gebruik maken van de zogeheten stoplicht-methode. Hierbij check je bij je tegenspeler of deze zich nog comfortabel voelt met het spel en je tegenspeler geeft aan of het spel harder mag, of het spel op dit niveau ok is, of dat het een stukje rustiger aan moet.

Dit kan met handgebaren:

 • check/ok-teken om te vragen hoe het gaat
 • als reactie kun je een duim omhoog, het mwah-gebaar met de platte hand, of een duim omlaag geven.

Het kan ook met woorden:

 • “Check-in?” om te vragen hoe het gaat
 • als reactie kun je “Groen”, “Oranje” of “Rood” zeggen.

Deze methode verbaal gebruiken gebeurt vaak als het donker is, omdat je de handgebaren dan lastiger kan zien.

Stopwoord

Er kunnen helaas toch momenten voorkomen die over jouw grenzen als speler heen gaan. Hiervoor hebben we een stopwoord waarmee je jezelf uit een ongemakkelijke situatie kan krijgen en aan de anderen duidelijk kan maken dat je het hierbij wilt houden. Dit is voor gevallen waarbij het spel écht te ver voor je gaat en direct moet stoppen.

TERM die je dan hoorbaar moet zeggen:
“HELIKOPTER”

BEWEGING die je dan moet maken:
Hand omhoog steken (zoals je ook doet wanneer je OC bent)

Daarna kan je op zoek gaan naar een vertrouwenspersoon, een vriend of een stille plek, net wat jij nodig hebt. Voor de andere personen in de scène is het vooral belangrijk om door te spelen en te begrijpen dat die persoon je een dienst heeft bewezen door te zorgen dat de scène geen incident werd. Respecteer de keuze, en realiseer je dat een ander je nooit een uitleg of excuus verschuldigd is over waarom ze uit het spel zijn gestapt. Niet tijdens de scène, en ook niet achteraf.

Uiteraard spreek je zodra het voor jou weer mogelijk is een spelleider aan. Daarmee bespreek je hoe en wat er verder gebeurt. Het stopwoord moet uiteraard niet gebruikt worden om je character te redden uit een situatie die IC gevaarlijk is. Het is om jou als speler te beschermen, niet jouw personage.

Probeer er vanuit te gaan dat anderen zullen snappen en respecteren dat je het spel voor jouw personage stillegt. We larpen immers niet om elkaar te beschadigen. Ook al is het voor mensen vaak lastig om ‘de scène te verpesten’, probeer je te realiseren dat het dapper is om voor jezelf te zorgen, en het toch te doen. Mensen zijn altijd belangrijker dan LARP/LAIT.

Mechanismen/manieren om elkaar en jezelf te beschermen

 • Uit spel stappen en met spelleider spreken.
 • Spreken met een vertrouwenspersoon, spelleider of bestuurslid.
 • Anderen aanspreken op hun gedrag.

Lijst Vertrouwenspersonen

 • Ralph
 • Selina
 • Lindy
 • Joey