Overige entiteiten

De spelwereld van Vortex Adventures is gevuld met een heel scala aan vreemde wezens en mysterieuze entiteiten. Sommige komen slechts voor op één wereld of zijn zo zeldzaam dat ze net zo goed op slechts één wereld voor hadden kunnen komen. Anderen komen op vele werelden voor en zijn bekend bij de meeste wezens in het multiversum. Hieronder staan enkele van de onder Vortexianen bekende entiteiten beschreven.

Servitars

De dienaren van de goden. Dit zijn engelen, demonen, en andere wezens die over het algemeen niks anders kunnen dan de orders en wensen opvolgen van de goden. Ze zijn net zo divers als de goden zelf. Meestal zijn ze wel sterker dan de gemiddelde sterveling, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wel hebben servitars vaak het volgende gemeen

  • Ze onderhouden het hiernamaals van hun god.
  • Ze inspireren stervelingen tot het aanbidden van hun god.
  • Ze helpen of verleiden stervelingen naar de wens van hun god.
  • Ze begeleiden zielen in de zielenstroom voor én na het leven.
  • Ze kunnen niet tegen de wil van hun god ingaan zonder te “vallen”. Dit kan uiteenlopende gevolgen hebben voor een servitar.
  • Ze lijken zelf meestal geen ziel, en maar weinig vrije wil te hebben.

Demonologen lijken goed om te kunnen gaan met servitars en kunnen vaak de verleidelijke deals die ze aanbieden ook werkelijk naar hun eigen hand zetten.

Alachai

Alachai zijn vreemde wezens. Ze zijn vaak onzichtbaar, maar soms komen ze gewoon je tent binnenlopen. Ze zijn erg vergelijkbaar met spirits in dat ze “dingen” kunnen bezielen. Echter zijn ze niet geïnteresseerd in het ontvangen van directe macht of aanbidding van stervelingen, iets waar alle spirits juist naar lijken te hunkeren. Ook ogen ze vaak veel sterker en ouder dan de gemiddelde spirit. Stervelingen die ze waardig achten, kunnen echter wel een soort van relatie met de Alachai aangaan die mogelijk veel macht met zich meebrengt voor de sterveling.

Ze komen voor op T’laloc, de wereld waar het Pentagon op dit moment staat. De Tlacah gaan de Alachai liever uit de weg, behalve een gedeelte van de Xochime stam die zichzelf de Jkalen Kulo noemt en wel veel met de Alachai omgaan.

Sai-Domnu

Als een Alachai slecht behandeld wordt, kan deze veranderen in een Sai-Domnu. Daarom laten de meeste Tlacah interacties met de Alachai over aan de Jkalen Kulo. Een Sai-Domnu wordt gezien als een “gevallen” Alachai. Alachai zijn vaak al geen lievertjes, maar Sai-Domnu zijn vele malen erger. Ze zijn actief bezig met het manipuleren en uitbuiten van stervelingen en veroorzaken vaak vernietiging en verderf. Ze worden opgejaagd door een gilde binnen de Jkalen Kulo, maar zijn moeilijk te vinden aangezien ze zich vaak voordoen als Alachai.

Ondoden

De vele werelden die aan de Vortex verbonden zijn kennen een grote hoeveelheid ondoden. Deze lijken net zo divers te zijn als de werelden zelf. Sommige houden zich nog krampachtig vast aan de ziel die ze ooit hadden, anderen zijn hun ziel al een lange tijd kwijt. Sommige ondoden zijn intelligent en hebben een vrije wil, zoals sterke lichen of vampiers. Anderen zijn domme, hersenloze dienaars van necromancers. De meeste ondoden zijn kwaadaardig en destructief, en vaak op zoek naar macht of substanties om hun onnatuurlijk lange leven te verlengen. Maar er zijn ook ondoden die een pragmatisch nut lijken te hebben op sommige werelden. Zoals spoken van voorouders, die vaak door een bepaalde familie aanbeden wordt en welke deze familie helpt om verder te komen in het leven. Of werelden waar zombies als goedkope arbeidskracht gebruikt worden… totdat de necromancer de controle verliest.