Landerijen en Volken

TL;DR

  • Een gloednieuwe optionele plot- & spel laag binnen VA!
  • Nieuw politiek spel binnen en tussen de groeperingen
  • Een aanvullende mogelijkheid om resources te vergaren die in het verhaal past
  • Een vette nieuwe prop in een eigen tent!
  • Hoe het werkt in het regelsysteem vind je in de loresheets, onderaan de regelsysteem-pagina.

Inleiding: Wat is het?

Een manier voor spelers om invloed uit te oefenen op de vele werelden en volkeren in het multiversum. Personages kunnen controle krijgen over gebieden rondom het pentagon, volken en in de toekomst zelfs militaire eenheden om deze invloed uit te oefenen. Voor nu concentreren we ons op de wereld waar het pentagon zich bevindt.

De gebeurtenissen omtrent de gebieden en volkeren, die onder controle van de spelers staan, zullen zich vooral tussen de evenementen afspelen. Tijdens de evenementen kunnen er allianties gevormd en verbroken worden, en kunnen er orders gegeven worden aan het personeel op de gebieden en de volkeren.

Waarom?

Levende en beïnvloedbare werelden

In het verleden waren er niet veel mogelijkheden om invloed te hebben op de grotere wereld buiten de evenementen zelf. Natuurlijk sijpelden de resultaten van de gebeurtenissen tijdens de evenementen wel door, maar dit was incidenteel.
Door de mogelijkheid te bieden om langdurige relaties aan te gaan met verschillende volkeren en gebieden hopen we de mogelijkheid te bieden om de wereld te kunnen beïnvloeden (met natuurlijk alle gevolgen van dien!). De verschillende volken zullen ieder een bepaalde kijk hebben op wat er gebeurt en kunnen mogelijk zelfs informatie hebben die bij kan dragen aan oplossingen voor bepaalde problemen.
In de toekomst zal er een wisselwerking zijn tussen de gebeurtenissen op het evenement en de gebeurtenissen buiten de evenementen om.

Resources & Economie

Volkeren betalen belasting in de vorm van zeldzame grondstoffen en magische planten die ze vergaren. Deze grondstoffen zijn de basis voor magische voorwerpen en brouwsels die in de meeste werelden van het multiversum vooral in handen zijn van de adel en de rijken.

Drijfveer voor politiek spel

De woordvoerders van de volken, de grondbezitters en de bevelhebbers van de militaire eenheden zullen in de eerste plaats goed moeten samenwerken om de bedreigingen van het multiversum op afstand te houden en de landerijen goed te beheren. Maar verraad ligt op de loer en er is zeker voordeel te behalen uit het breken van eerder gemaakte beloftes.

Hoe werkt het in het spel

Er zijn verschillende manieren om in het spel een grondbezitter te worden. Het overgrote gedeelte van deze landerijen wordt uitgedeeld aan leden van de Ziggurat. Deze grondbezitters kunnen vervolgens bepalen hoeveel belasting ze innen (ze krijgen daar persoonlijk een gedeelte van in de vorm van grondstoffen en planten) van de volken. De rest van de belasting wordt uitgegeven aan het betalen van bouwprojecten. Hoe lager de belasting hoe meer winst (ook in de vorm van grondstoffen en planten) er gaat naar de woordvoerder van het respectievelijke volk dat het werk gedaan heeft.

Er zijn ook verschillende manieren om in het spel een woordvoerder van een volk te worden. Het grootste gedeelte van de volken zullen verkregen kunnen worden door leden van de Syndicaten. Tiartal, Jkalen Kulo en Tempel van de Eclipse hebben ook de mogelijkheid om de controle over een aantal volkeren te verkrijgen. Ieder van deze volken kan zich vestigen op een van de landerijen. Hier moet natuurlijk eerst met de desbetreffende grondbezitters voor worden overlegd.

Daarnaast is het ook mogelijk om, in overleg met spelleiding, andere dingen met dit systeem voor elkaar te krijgen.

Personages die grondbezitters of vertegenwoordigers worden, krijgen daarvoor een “condition” die deze rang duidelijk maakt. Je kunt orders geven aan het personeel op je land, de volken die je beheert, en uiteindelijk ook aan de militaire eenheden, in een speciale tent op het terrein waar ook de kaart van de omgeving staat. Als je zo’n condition hebt, kun je orders achtergelaten in die tent. Deze worden dan ontvangen door de NPCs, en zij zullen proberen je orders uit te voeren tussen de evenementen door. Meer uitleg over hoe deze orders precies gegeven kunnen worden is te vinden in de tent tijdens het spel zelf.

Meer informatie kan gevonden worden in de loresheets onderaan de regelsysteem pagina.

Is dit verplicht?

Nee, absoluut niet! Net zoals de meeste vormen van spel binnen VA is het relatief makkelijk te ontwijken als het niet jouw soort spel is.

De conditions die duidelijk maken dat je een gebied, volk of eenheid beheert kunnen makkelijk gedelegeerd worden aan andere spelers binnen je huis of groepering.

Dit zal niet de enige plek zijn om grondstoffen te vergaren. Zo kunnen grondstoffen bijvoorbeeld nog altijd vanuit de handelscontacten vanuit Tiartal aangekocht worden.

Hoewel men informatie kan vergaren vanuit hun contacten binnen de volken en legers, zal plot informatie nooit alleen via deze route het spel in gebracht worden. Ook oplossingen voor plot zullen nooit volledig liggen binnen dit systeem. Hoewel dit systeem gebruikt kan worden om vijanden te verzwakken en een hak te zetten, is het sturen van een bezettingsmacht iets wat zo zijn eigen problemen met zich mee kan brengen.

Hoe kan ik mee doen? Hoe begin ik?

Als je geïnteresseerd bent in het spelen met landerijen en volken is het handig om dit als eerste aan je Groepering SL te laten weten. Zij kunnen je binnen je groepering wijzen op de kansen die er liggen om het beheer van een gebied, volk of militaire eenheid op je te nemen. Houd er wel rekening mee dat de invloed binnen het spel verkregen moet worden. Er komt ook een speciale prop binnen het spel waar je meer informatie en kennis op kunt doen.

Er zijn groeperingen die meer met dit systeem interacteren dan anderen. Als je veel met dit systeem wilt spelen kan het handig zijn om een personage te maken die goed in een van deze groeperingen past.

De Ziggurat zullen uiteindelijk de meeste landerijen in beheer hebben. Sommige mensen zullen zelfs stellen dat het beheren van grond de hele definitie is van een gevestigd Ziggurat lid. Dit is de manier om een betekenisvolle adellijke titel te krijgen binnen de VA setting. Uiteraard kun je een adellijke titel hebben vanuit je achtergrond, maar er is dan een reden waarom dit geen grondstoffen oplevert die jouw personage kan gebruiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bedenken van de reden hiervoor.

De woordvoerders van de verschillende volken worden vooral gekozen vanuit de Syndicaten die dichtbij deze volken staan. Maar ook Tiartal, de Tempel en de Jkalen Kulo zullen enkele van deze volken in beheer krijgen.

Het beheer van de militaire eenheden zal in de toekomst mogelijk zijn binnen alle groeperingen.

Tot slot: Verwachtingsmanagement/vragen/opmerkingen!

Cool! Dat horen we graag! Het is een vrij nieuw concept en er zullen zeker punten zijn die verbeterd kunnen worden. Daarom hebben we jullie hulp nodig in de vorm van feedback.

Neem hiervoor contact met de EC of de HSL op. We hebben natuurlijk het liefste dat je dit buiten de evenementen om doet omdat het dan makkelijker is om tijd voor je te maken. We snappen dat dit niet altijd mogelijk is, dus het is zeker geen probleem als dit tijdens het evenement gebeurd. We vragen je wel om er rekening mee te houden dat de antwoorden op het event minder uitgebreid kunnen zijn.