Kinder & Minderjarigen beleid

Als een deelnemer minderjarigen meeneemt, dient die zich op de hoogte gesteld te hebben van de regels die zijn vastgesteld in ons beleid. Deze zijn verschillend per leeftijdsgroep, zoals beschreven in onderstaande tabel:


<13        13-15      16-17   
Bij incheck een verklaring van ouders aanleveren X X X
Dient contactgegevens van begeleider op lichaam te dragen X X
Er dient een begeleider beschikbaar te zijn op het evenement X X
Kind moet altijd in zicht zijn van hun begeleider X
De begeleider moet een speler zijn op het evenement X
Kind is geen onderdeel van het spel X
Dienen goed zichtbaar te zijn in het donker (breeklicht) X X
Mogen geen wapens dragen of vechten X
Mogen alleen vechten met anderen uit dezelfde leeftijdsgroep X

Indien je vragen hebt, of informatie onduidelijk is, kan je mailen naar vasecretaris@gmail.com