Introductie

Vortex Adventures speelt zich af op de Vortex. Nog niet zo lang geleden was de Vortex een eigen wereld met in het midden vijf mysterieuze pilaren, de vijfhoek of het Pentagon. Een plek van ongekende macht in het centrum van het multiversum. Toen de Vortexianen de eeuwenoude strijd tegen de allesvernietigende Void verloren, wisten ze het Pentagon te verhuizen naar een andere wereld. Je kunt hier meer over lezen bij geschiedenis.

Tlaloc

Deze nieuwe wereld is Tlaloc, de wereld van de Tlacah. De Tlacah hebben een groot stuk grond afgestaan aan de Vortexianen om te beheren. Hier staat het Pentagon nu en vele wezens noemen deze nieuwe plek rondom de vijfhoek weer de Vortex – tot ongenoegen van de Tlacah. Lees meer over Tlaloc en de lokale bevolking.

Het Pentagon

De spelwereld van Vortex Adventures bestaat uit een enorm multiversum met ontelbaar veel werelden. Al deze werelden zijn verbonden met de Vortex via portalen. Iedere wereld heeft minimaal één portaal van en naar de Vortex. Wil je meer weten over de mogelijkheden, kijk dan bij werelden.

Doordat de Vortex verbonden is met alle werelden in het multiversum en het Pentagon zo krachtig is, kan vanuit hier de grootste invloed worden uitgeoefend op het gehele multiversum. Vele wezens die hun visie willen verspreiden, hun macht willen vergroten of simpelweg hun invloed willen uitoefenen op de verschillende werelden komen dan ook naar de Vortex om hier gebruik van te maken. De Vortex heeft dan ook altijd een enorme behoefte aan toegewijde of krachtige wezens die zich in willen zetten voor de bescherming van de Vortex, het Pentagon en het gehele multiversum. Wil je meer over het pentagon weten, lees dit dan bij Pentagon. En kijk bij rituelen voor een tipje van de sluier hoe we met techniek jouw rituelen in de vijfhoek nog gaver kunnen maken.

Groeperingen

De wezens die elkaar ontmoeten op de Vortex hebben zich historisch altijd in diverse groepen, facties en gildes verzameld. Sinds de aankomst op Tlaloc kennen we vijf Groeperingen. Dit zijn de Syndicaten, Tiartal, de Jkalen Kulo, de Tempel van de Eclipse en de Ziggurat. Iedere Groepering heeft een eigen visie op hoe een samenleving eruit hoort te zien, wat de juiste moraal is en wat het ultieme doel is van het leven. Ook hebben ze uiteenlopende visies over de verantwoordelijkheid voor de Vortex en het Pentagon. Deze visies zorgen ervoor dat de Groeperingen regelmatig met elkaar in conflict komen. Wil je hier meer over lezen, lees dan de teksten van iedere Groepering.

Gildes

Van oudsher waren er een aantal grote gildes op de Vortex. Sinds de Vortexianen op Tlaloc zijn gearriveerd werkt het net even wat anders. Binnen de groeperingen vormen zich diverse, kleinere gildes. Deze gildes horen specifiek bij deze Groepering en kunnen dan ook op de steun vanuit de organisatie van hun Groepering rekenen. Dit geeft de gildes een krachtige basis om op te bouwen. Sommige gildes zal je slechts terug vinden bij één of twee specifieke Groeperingen. Denk hier bijvoorbeeld aan een priester gilde. Terwijl andere gildes bij iedere Groepering te vinden zijn, zoals de vechtersgildes. Bij gildes kun je hier meer over lezen.

Entiteiten

Op de Vortex en in het gehele multiversum zijn een enorme hoeveelheid verschillende entiteiten te vinden. Dit varieert van extreem machtige goden tot simpele, hersenloze zombies, en alles wat daar tussenin zit. Een kleine greep uit de diverse entiteiten vind je beschreven onder het kopje spirits of bij entiteiten.

Elementen

Alles in het multiversum is opgebouwd uit elementaire bouwstenen. Jarenlang was elementaire kracht hét middel om aan de Vortex te bouwen en zo de vernietigende Void op afstand te houden. Na de vernietiging van de Vortex en de pijn van het verlies dat hierbij kwam kijken, was de positie van de elementen voor veel wezens even onduidelijk. Maar langzaam begint het duidelijk te worden dat hier eigenlijk niet veel aan veranderd lijkt te zijn. Elementen zijn er vanaf het begin van creatie geweest en zullen er altijd blijven zijn. De Elementaire Prinsen, die zich al die tijd hebben ingezet om te bouwen aan de Vortex, zijn nu vrij van deze taak en hebben beschikking over hun eigen lot. Wil je hier meer over weten, kijk dan bij elementalen.

Goden

In het multiversum spelen goden een belangrijke rol. Bijna iedere wereld heeft diverse goden die belangrijk zijn en een eigen manier van het aanbidden van deze goden. De bekendste en krachtigste van alle goden zijn De Negen. Deze negen goden bezitten eenieder de kracht van één van de negen Tronen. Krachtige artefacten welke hen enorme mogelijkheden en macht geven. De Negen staan bekend onder vele namen op nog veel meer werelden. Naast deze negen goden zijn er nog enorm veel minder krachtige goden. Bij Goden kun je meer vinden over De Negen en de andere goden.

En meer…

Naast de hierboven genoemde concepten is er op Vortex Adventures nog veel meer te ontdekken. Bekijk de pagina’s onder “Spelwereld” om meer details en gave dingen te lezen. En ga vooral op onderzoek uit in het spel. Want daar is pas écht veel te ontdekken!