Elementalen

De elementen

Toen het multiversum werd gecreëerd ontstonden de eerste elementen als bouwblokken van de nieuwe werelden. Alles werd opgebouwd uit de diverse elementen. En zelfs nu zijn nog steeds alle werelden opgebouwd uit deze bouwstenen. Elementen zijn de kern van de materiële wereld.

Er bestaan vele elementen. De meest voorkomende en bekendste zijn

  • Aarde
  • Water
  • Vuur
  • Lucht
  • Hout
  • Metaal

Maar dit zijn zeker niet de enige elementen die bestaan!

Elementalen

Elementalen zijn levend geworden elementen. Ze kunnen op diverse manieren ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld uit het pure element zelf of als een gift vanuit sterkere elementalen aan een zeer toegewijd persoon. Ze worden gezien als een personificatie van het element. Dit uit zich vaak in zowel het uiterlijk als het gedrag van de elementalen. Zo zijn vuur elementalen vaak gepassioneerd en licht ontvlambaar, terwijl aarde elementalen juist standvastig en direct zijn.

Prinsen

De Elementaire Prinsen zijn de krachtigste elementalen van hun element. Ieder element heeft zodoende maar één Prins. Voordat de oude Vortex verzwolgen werd door de Void dienden de Prinsen maar één doel. Ieder jaar werden zij gesummoned door de vertegenwoordigers van hun element met de opdracht om te bouwen aan de Vortex en zo de vernietiging van de Void tegen te gaan. Toen de Void uiteindelijk toch zo krachtig werd dat het de Vortex vernietigde, verdween ook het doel van de Prinsen. Zij waren nu vrij. Niet iedere Prins besefte zich direct wat dit betekende, maar in de jaren die volgde proefden ze de vrijheid. Prinsen die jaren als werktuig gebruikt waren, konden nu zelf beschikken over hun lot. Zo ontwikkelde ze zich allemaal individueel tot krachtige hoeders van hun element. Ieder op hun eigen unieke manier.